Statement of Archbishop Daniel
Statement of Archbishop Daniel

Beloved in the Lord,

As the world leaders of more than 32 nations descend on Washington, D.C., for the NATO summit, they will be marking the alliance's 75 years. This milestone is not just a celebration of the past but a crucial opportunity to shape the future. At this moment, we must confront the urgent moral imperative that stands before us.

In Ukraine, the brutal slaughter of innocent children at the Ohmatdyt hospital, alongside the relentless bombings of Ukrainian cities, epitomizes the depths of human cruelty. These are crimes against humanity committed by the Russian government, crimes that cannot and must not be met with silence.

Together with His Eminence Metropolitan Antony, I am deeply appalled by the complicit silence and support of the Russian Orthodox Church in these murderers acts. A true spiritual institution should rise in defense of the innocent, yet we witness a troubling alignment with barbarity and injustice. This betrayal of spiritual values demands our collective condemnation.

I call upon the United Nations and the international community, especially the government of the United States, to take decisive and meaningful action. The blood of the innocent cries out for justice, and we must respond with unwavering resolve. The leaders at the NATO summit must not only speak but act decisively to prevent further slaughter, sending a powerful message that our society will not stand by and watch such atrocities. What we fail to do now will profoundly affect the future of our children and generations to come. Russia must be stopped!

Let us unite in prayer and action, determined to forge a world where such horrors are met with the full force of international law and moral outrage. Together, we can bring light to the darkest corners of our world and ensure that the innocent are protected from the ravages of war and tyranny.

May God protect the lives of Ukrainian people and the blessed the peace efforts of civilized world of the 21st century.

Memory Eternal to all, who lost their lives!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Улюблені в Господі,

Цими днями світові лідери понад 32 країн збираються у Вашингтоні, на саміт НАТО, де вони відзначатимуть 75-річчя Альянсу. Ця віха є не просто святкуванням минулого, а надзвичайною можливістю формувати майбутнє. У цей момент ми повинні протистояти невідкладному моральному імперативу, який стоїть перед нами.

В Україні жорстоке вбивство невинними дітей в лікарні «Охматдит» разом із безжальними бомбардуваннями українських міст є втіленням глибини людської жорстокості. Це злочини проти людства, скоєні російським урядом, злочини, про які не можна мовчати.

Разом із митрополитом Антонієм, я глибоко занепокоєний поведінкою, мовчання та підтримкою Російської Православної Церкви вчинків вбивць в Україні. Справжня духовна інституція повинна постати на захист невинних, але ми є свідками тривожного співробітництва з варварством і несправедливістю. Ця зрада духовних цінностей вимагає нашого колективного засудження.

Я закликаю ООН і міжнародне співтовариство, особливо уряд Сполучених Штатів, вжити рішучих і значущих дій. Кров невинних волає до справедливості, і ми повинні відповісти з непохитною рішучістю. Лідери на саміті НАТО повинні не тільки говорити, але й діяти рішуче, щоб запобігти подальшій жорстокості, надсилаючи потужне сигнали про те, що наше суспільство не буде стояти осторонь і спостерігати за такими звірствами. Те, що ми не зробимо зараз, глибоко вплине на майбутнє наших дітей і прийдешніх поколінь. Росію треба зупинити!

Об’єднаймося в молитві та діях, сповнені рішучості створити світ, у якому такі жахіття зустрінуться з повною силою міжнародного права та морального гніву. Разом ми можемо занести світло в найтемніші куточки нашого світу та гарантувати, що невинні будуть захищені від нищівної війни та тиранії.

Нехай Бог береже життя український народ та благословить миротворчі зусилля цивілізованого світу XXI століття.

Вічна Пам'ять усім, хто втратив своє життя!

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873